Spesialprodukter

prod
Foto viser innvendig villmarkspanel i osp, med bark. Andre produkter: Listverk i forskjellige profiler, eller laminerte utforinger i bjørk eller or.