Kjerneved fra seinvokst Namdalsfuru

Kjerneved kalles også malme eller al, og er den naturlig impregnerte delen av trestammen.
Benytter du kjerneved i kledning, gulv eller tak unngår du å tilføre miljøet skadelige stoffer.
Kjerneved av furu er svært holdbar så lenge den ikke kommer i direkte jordkontakt.