Samarbeidspartnere

» Foreningen Norske Lauvtrebruk
www.lauvtrebruk.no

» Aavatsmark Sag, Høylandet
www.lauvtrebruk.no/aavatsmark

» Bæri-saga, Snåsa
www.inspirasjonstre.no

» Lierne Vedproduksjon, Lierne
www.lierneved.no

» Moen sag, Grong
E-post: o-moen2@online.no
Tlf: 97 17 37 89

» Inspirasjonstre DA, Nordli
www.inspirasjonstre.no