Lyse og livlige paneler

Lauvtrepaneler fra Lierne Høvleri produseres ihht standarder for Norsk Lauvtrekvalitet. Standarden beskriver teknisk og visuell kvalitet i klassene klassisk og robust/natur.

Normal tykkelse er 13mm, i bredder fra 70 til 135mm. Fuktighet 10 – 12%.
Panel kan leveres som glattkant, eller i profilene perlestaff, skygge, TGV.
Bjørkepanel er hovedproduktet, men vi produserer også panel i Osp, Or og andre lauvtreslag.

For å gi rommet et komplett og eksklusivt design leveres listverk i samme treslag. Paneler av Bjørk, Osp og Or mørkner ikke.

Lierne Høvleri: Lierne utmarkssenter, Nordli
Lierne Høvleri: Osp i benkspiler
Lierne Høvleri: T.v: Bjørk Perlestaff T.h: Osp TGV
Lyse og livlige paneler. Orpanel i badstue.
Foto: Marskar-Henriksen
Bjørkepanel i hytte Solbris, Norgeshus
Foto: Håvard Løberg
Klikk på bildene for å se de i større format.
Trykk på refresh om du ikke får klikket på bildene.