Lierne Høvleri

Lierne Høvleri finner du i Sandvika, Lierne kommune i Nord-Trøndelag. Nærmere bestemt på Eidet, samlokalisert med Lierne Tre AS.
Lierne Høvleri eies og drives av Skogtjenester v Ørjan Avdem.

Jeg har spesialisert meg på produksjon av paneler og gulv i lauvtre, men tar også på meg andre oppdrag. I samarbeid med Inspirasjonstre DA kan jeg levere alt av spesialtrelast.

I høvleriet finnes maskiner og utstyr til produksjon av villmarkspanel, tradisjonelt panel og gulv av høy kvalitet.
For å sikre korrekt fuktighet på råstoffet benyttes eget tørkeanlegg.

Råstoffet skaffes fortrinnsvis fra Trøndelag og Jämtland. Treslag og kvaliteter som ikke finnes i vårt område skaffes fra samarbeidspartnere i Foreningen Norske Lauvtrebruk.

Lierne Høvleri er deleier i Inspirasjonstre DA, og medlem av Foreningen Norske Lauvtrebruk.